4.1. leiden tot een winst in de vennootschapsbelasting

4.1. Oplossingen
voor de problemen

Ik heb tijdens het onderzoek verscheidene
mogelijkheden bekeken die ervoor kunnen zorgen dat DGA’s alsnog kiezen voor
afkoop of omzetting. In de literatuur is er ondertussen veel over geschreven en
zijn er ondertussen ook vele alternatieve mogelijkheden aangedragen. Ik wil de
mogelijkheden die niet geschikt zijn hier niet bespreken vanwege de reikwijdte
van het onderzoek. De mogelijkheden die in mijn ogen het meest geschikt zijn
bespreek ik hier, daarnaast heb ik zelf ook nog mogelijkheden bedacht.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1.   
Vrijval VPB sfeer

De Belastingdienst kan opteren om een
belaste vrijval in de vennootschapsbelasting mogelijk te maken. Hierdoor zie je
dus af van de pensioenverplichting zonder loonheffing en revisierente. De
volgorde van deze optie gaat als volgt. Eerst wordt het pensioen eigen beheer
afgestempeld tot de fiscale waarde. Vervolgens zal deze afstempeling leiden tot
een winst in de vennootschapsbelasting en daarom tot een onmiddellijke
belastingheffing. Het af te dragen bedrag moet uiteraard wel op te brengen zijn
voor de DGA, dit kan de Belastingdienst dan het beste doen door een bijzonder
tarief van 15% toe te passen voor pensioenen. Als je dit combineert met een
aanmerkelijk belang claim in box 2, kom je uit op een gemiddelde belastingdruk
van 36,25%. Dit is ongeveer gelijk aan de belastingdruk die staatssecretaris
Wiebes in gedachte had bij zijn variant. Daarnaast zou de regering een
betalingsregeling kunnen instellen waarbij de DGA’s, die mogelijk moeite gaan
krijgen met het afbetalen, tegemoet kunnen komen door een betalingsregeling te
treffen waardoor het te betalen bedrag wordt uitgesmeerd over drie jaar. Als de
DGA dividend gaat uitkeren, komt de dividendbelasting pas aan de orde. Er kan
worden afgezien van loonbelasting en revisierente nadat het pensioen is
afgestempeld. Als gevolg hiervan zal de DGA waarschijnlijk weer ruimte hebben
om dividend uit te keren. Na het afstempelen kan de DGA er voor kiezen om zijn
pensioen in zijn BV te houden of ergens extern onder te brengen. Het Register
Belastingadviseurs (RB) heeft dit eerder ook al voorgesteld, met de volgende
redenen:

– Hiermee wordt bereikt dat de omvang
van het probleem zal afnemen, op een relatief eenvoudige manier. Met de huidige
regeling zal de omvang van het probleem uiteraard ook afnemen, maar wel op een
andere manier.

– De tweede reden voor deze optie is
dat de uitgestelde loonbelastingclaim kan worden omgeruild voor een directe
heffing van de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting in box 2.
Destijds

vond Wiebes deze
oplossingsmogelijkheid geen goed idee, vooral vanwege de mogelijkheid van
verliescompensatie. Daarnaast was hij van mening dat door deze vrijval de
belastingheffing zou tegenvallen.

 

De DGA laat het pensioen nu dus niet
vrijvallen in de loonbelasting, maar in de vennootschapsbelasting. Het nadeel
hiervan is, dat de pensioen BV’s niet worden opgeruimd. Dit gebeurt pas als het
pensioen is opgehouden, wat nog tientallen jaren kan duren. Het opruimen van de
pensioen-BV’s was wel één van de doelen van de Belastingdienst. Een ander
nadeel is dat de administratieve rompslomp door deze mogelijkheid niet
verdwijnt.