Analyse av den svanen. De to ørnene starter

Analyse av islendingesaga –«Soga Om Gunnlaug Ormstunge» Dette er en saga somhetter Soga om Gunnlaug Ormstunge og er en kjærlighetssaga. Den ble sannsynligfortalt en gang i 900-1000 tallet, men den ble skrevet ned på norrønt i Islandpå 1200 tallet .

Forfatteren som har skrevet  sagaen er Ukjent. Vi regner   med athandlingen  skjer på ca 1000 tallet fordida var ikke kristendom på. «…det gledigste som har skjedd på Island, landet varblitt kristnet » (s.6).I sagaen hører vi omsteder som Borg, Gilsbakk og Hjardaholt  Somligger vest på Island. Handlingen i sagaen er ikke bare i island men også iNorge, Sverige, Irland, England og Orkøynene. I begynnelsen leser vi omnordmannen Bergfinn, som tydet drømmen til Torstein. Torstein får en Drøm somhandler om Helga,  som er den ufødtedatteren til Torstein, At hun kommer til å bi elsket av to menn som beggekommer miste livene sine i kampen om hennes kjærlighet.

I denne sagaen blir viintroduser for 3 hovedpersoner som er, Helga, Gunnlaug og Ravn.  Gunnlaug og Ravn er de 2 som vil gifte segmed Helga. Teksten starter med at helga blir lovet bort til gunnlaug men blirsenere i teksten giftet bort til.

Gunnlaug like ikke at Helga blir giftet borttil Ravn og utfordrer Ravn til en. Der skjer det at begge dør, og Helga blirgiftet bort til Torkjell Hallkjellsson. Starter med at Torsteinsom er faren til Helga får en drøm. Der drømmer han om en fin svane og to ørnersom er besatt av den svanen. De to ørnene starter med å slåss om  svanen og dreper hverandre. Det kommer en falkflygende og han ender opp med svana. Torstein får drømmen sin tydet, og hanblir ikke fornøyd med det han får vite fordi svanen var hans ufødte datter, ogørnene og falken var menn som ville gifte seg med datteren.  Han drar hjem og bestemmer seg for å prøve ålure skjebnen ved å si til sin gravide kone, Jofrid at hun må ta barnet ut iskogen når det blir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Torstein reiser til Alltinget og når Torstein reiser, føderJofrid. Jofrid gjorde ikke det Torstein sa hun skulle gjøre. I stedet  for å høre på Torstein gir Jofrid barnet tiltorstein sin søster og ber hun oppdra barnet. Seks år etter den hendelsen drar Torsteinpå besøk til søsteren sin og får vite at det er hans egen datter. Når vi blir introdusert til Gunnlaug er hanbare 12 år. etter en krangel med sin far som er Illuge Svarte, bestemmerGunnlaug seg for å flytte inn hos familien til Torstein og der får han et godtøye med datteren Helga . Mens han er der ber han Torstein om Helgas hånd.

Torstein ville først ikke det men han ombestemte seg til slutt . Men det var påen betingesle og det var at Gunnlaug måtte ut og oppleve  verden og være tilbake når tre somrer har gått. I Sverige møter Gunnlaug enislending, som hetter Ravn Ånundsson. Der de begge vil framføre kvad forkongen, men de krangler over hvem som skal framføre kvadene sin først. Dette bleRavn sint for og sier han skal hevne seg på Gunnlaug. Når tre somrer harpassert, spør Gunnlaug den engelske kongen, kong Adalråd Jatgeirsson, som hanjobber for om han får lov til å reise hjem, men kongen ber Gunnlaug vente meddet, siden han trengte hjelp til krigen mot danskene.

    Mens Gunnlaug er i England reiser Ravn tilIsland, og som hevn ber han Torstein om lov til å gifte seg med helga. Torsteinventer en vinter for å se om Gunnlaug kommer tilbake. Når enda en sommer tilhar passert, bestemmer han seg for å si ja til Ravn.

 Gunnlaug kommer akkurat for seint hjem til ågifte seg med. Da blir Gunnlaug sint og hann utfordrer Ravn til holmgang. Holmgangenender uavgjort.

 Men Etter den holmgangenblir det forbudt med holmgang i Island fordi kristning av landet. Men Ravnbestemmer seg for å utfordre Gunnlaug til Holmgang i Norge, hvor det erfortsatt lov. Gunnlaug får overtak i holmgangen og kutter avfoten til Ravn. Men Ravn er utspekulert og spøt om å få vann men lover å ikkeskade Gunnlaug. Gunnlaug henter vann til Ravn men når Gunnlaug gir han vannethugger Ravn han i hodet med sverd Gunnlaug henter vann til Ravn i hjelmen sin,men idet han rekker den til Ravn, hugger Ravn han i hodet med sverdet. Ravn dørden dagen og Gunnlaug tre dager etterpå fordi såret i hodet.Sagaen den er skrevet ien refererende synsvinkel. Det brukes ytre fokuseringe.

Personene i sagaen erframstilt med både gode og dårlige sider. Forfatteren er objektiv, fordi hantar verken side eller kommenterer det som blir sagt. Fortelleren brukegeografiske og historiske opplysninger som sier at fortelleren er mertroverdig.Gunnlaug Ormstunge idenne sagaen blir representert som helte typen. Han er eventyrlysten modig ogble veldig tidelig voksen. Han er arrogant og er hissig som eksempel når hanstår foran Eirik jarl og sier: «ikkje skal en gå halt så lenge begge føter erjamlange» (s.18).

Han utvikler seg til å bli kok og tøff men også rettferdig ogen kriger.Ravn blir beskrevet somen godt likt person i starten men mot slutten forandrer det seg til at det erhan som er den stygge ulven. Helga blir beskrevet somvakker og nydelig. Hun er tydelig selvstendig men blir behandlet som et trofe.Hun må bukke for de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene og takke med den mannenfaren gir henne bort til.I sagaen Om Ormstunge girårstidene oss et tidsperspektiv.

Personen i sagaen er et produkt i det samfunnetde lever i. Samfunnet er preget av ære og om å være en god kriger da har dumakt. Man skal være modig slik at man blir godt likt av mennesker.  Kjønnsrollemønsteret på den tia var velditradisjonelt kvinner blir sett på som objekt. Mennene skal forsørge og forsvarefamilien.

Sagaen er enkjærlighetshistorie, der Gunnlaug og helga er forelsket. Gunnlaug vil ha helgemen samtidig vil han dra ut i verden. Ravn stjeler helga fra Gunnlaug. Det blirHolmgang der dør Ravn Og Gunnlaug.Det kommer tydelig athelga liker Gunnlaug men vi får det aldri bekreftet om Gunnlaug liker Helga.Oppbygningen er en tradisjon kjærlighetsromanen det oppstår problemer mellom desom gjør