Ben groter deel van de Afrikaanse kust. Aan

Ben Jansen, H4FHoofdstuk 5Onderdeel AI. 1: Het begin van de Europese overzeese expansie:De expansie van de christelijke wereld vond na het jaar 1000 niet alleen plaats in de vorm van kruistochten naar Palestina, maar ook in de vorm van verovering van het Arabische gebied in het huidige Spanje en Portugal. Deze ontdekkingsreizen waren mogelijk door nieuwe uitvindingen.

Vanuit Portugal werd expansie in de 15e eeuw voortgezet -> Portugezen ontdekken een steeds groter deel van de Afrikaanse kust. Aan het eind van de 15e eeuw bereikten ze via het zuidpunt van Afrika ook Aziatisch gebied in het huidige India -> Vasco Da Gama als voorbeeld. Colombus ontdekte in 1492 Amerika, en daardoor werd de basis gelegd voor Europese overzeese expansie in de 16e eeuw. Spanjaarden en Portugezen speelden aanvankelijk de hoofdrol: Spanjaarden -> Amerikaanse continent, Portugezen -> Afrika en Azië. Nederlandse ontdekkingsreizigers waren Willem Barends en Abel Tasman. 2: Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling:3. De hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid.

:4. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had:5. Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat: Hoofdstuk 6Onderdeel AI. 1.

Het streven van vorsten naar de absolute macht:In veel Europese landen streden de vorsten tegen de burgers om de macht in het land. Lodewijk XIV is een voorbeeld van een absolute monarchie; hij vertrouwde de edelen en steden nooit en vond dat niets de macht van de koning mocht beperken, alles draaide om hem. 2. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel         opzicht van de Nederlandse Republiek:In de 17e eeuw was Nederland het enige land waar niet een vorst maar regenten de macht hadden. De regenten benoemden elkaar en zaten in stedelijke, gewestelijke en plattelandsbesturen. Een belangrijk opzicht in economische groei was de handel; via de zeeën en oceanen handelde de Republiek met Azië, Amerika en de rest van Europa. Ook in cultureel opzicht was er een grote bloei.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Niet alleen in de schilderkunst, waar rijke burgers de belangrijkste kopers waren, maar ook in de wiskunde, astronomie en natuurkunde kwam er een grote vooruitgang. Dit was mede door de geestelijke vrijheid in de Republiek, waardoor het land aantrekkelijk werd voor buitenlandse geleerden om er hun toevlucht te zoeken. 3. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een                                               wereldeconomie:Nadat Cornelis de Houtman er was geweest, gingen Nederlandse kooplieden vaker naar Java en de Molukken, om terug te keren met peper en fijne specerijen.

Wat in het begin veel winst was, veranderde snel in zo veel onderlinge concurrentie dat er geen winst meer te behalen was. Hierdoor werd in 1602 de Verenigde Oost-Indische Compagnie  opgericht. Alleen de VOC mocht namens Nederland handelen in Azië, en kreeg buitengewoonlijke bevoegdheden. Het werd een multinational, wat typerend was voor het opkomende handelskapitalisme, waar koopman-ondernemers met handel en nijverheid bezig waren en een deel van de winst investeerden in de onderneming. 4.

De wetenschappelijke revolutie:Tot aan de 17e eeuw was er een heel anders wereldbeeld van het heelal dan nu. Er werd gedacht dat de aarde het middelpunt van het heelal was en dat elke andere planeet er omheen draaiden. Duitse wiskundige Johan Kepler bewees dat het andersom was, en stelde wiskundige formules op om de omloopsnelheid van planeten te berekenen. Italiaanse sterrenkundige Galileo Galilei bouwde telescopen die veel beter waren dan die ze tot dan hadden gehad, en bevestigde de theorie van Copernicus. Hij kon zelfs zien dat de maan niet licht gaf maar het het licht van de zon weerkaatste.

De kerk liet hem echter zijn denkbeelden terugroepen, en dreigde met de brandstapel als hij dit niet zou doen. Briljante onderzoeker Newton bereikte een hoogtepunt in de wetenschappelijke revolutie, en stelde dat je alle bewegingen van de planeten, zon en aarde kon uitleggen als een verzameling mechanische wetten, vooral de zwaartekracht, en kon uitdrukken in wiskundige formules. II.1.  Het streven van vorsten naar de absolute macht:(Bron)Ik heb voor deze afbeelding van Lodewijk XIV gekozen omdat hij een van de belangrijkste personen is in het absolutisme.

Hij vond echt dat alles om hem draaide en dat niets zijn macht mocht beperken.2. De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel         opzicht van de Nederlandse Republiek:(Bron)Ik heb voor deze afbeelding van De Dam in Amsterdam gekozen omdat hij goed laat zien hoe belangrijk Amsterdam was als Nederlandse stad en handelsplek en er zijn mensen van verschillende landen en culturen naar toe gekomen waarschijnlijk om te handelen. 3. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een                                               wereldeconomie:foto 4. De wetenschappelijke revolutie:(Bron)Ik heb deze afbeelding gekozen bij dit kenmerkend aspect omdat mensen in de wetenschappelijke revolutie zich meer verdiepten in wetenschappelijke dingen.Onderdeel BRembrandt van Rijn was geboren op 15 juli 1606, in Leiden.

Hij was een Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar. In totaal maakte hij ongeveer 300 schilderijen. Van 1619 tot 1622 was hij in de leer bij historieschilder  Jacob van Swanenburgh.

 In 1625 ging hij naar Amsterdam om te leren van schilder Pieter Lastman, van die hij composities leerde opbouwen. Uit dit jaar dateert ook zijn vroegst gedateerde schilderij. In 1627 nam hij voor het eerst leerlingen aan, en in 1631 was Rembrandt al zo bekend dat hij meerdere opdrachten kreeg. Hij trouwde in 1634 en kreeg 4 kinderen, waarvan er maar 1 bleef leven vlak na de geboorte. De laatste 9 jaar van zijn leven leefde hij een bescheiden leven aan de Rozengracht.Hij overleed op 4 oktober 1669 in Amsterdam.

Kunstwerk 1(Bron)Dit meesterwerk is typisch voor de Gouden Eeuw voor meerdere redenen: ten eerste is het een portret van een groep mensen, die erg in trek waren in die tijd. Ook is er heel veel speling met het licht: sommige mensen zijn opvallend licht geschilderd en andere weer heel donker.Kunstwerk 2(Bron)Ook dit werk van Rembrandt is typisch voor de Gouden Eeuw.

Hier zie je ook weer de speling met het licht, waar een deel van het schilderij licht is en het andere deel donker. Het genre van het schilderij is een historisch tafereel, wat vaker voorkwam in deze eeuw. Ook is er gebruik gemaakt van strakke lijnen en kleuren.Kunstwerk 3(Bron)Dit werk lijkt op de andere twee kunstwerken. Er is weer gebruik gemaakt van strakke kleuren en lijnen, en komt er clair-obscur voor, het speling van het licht. En ook dit is een groepsportret,