Een kan men betreden zonder dat hij/zij door

Een belangrijk onderdeel van de veiligheid op een vliegveld
is hetgeen buiten de terminal, waarmee de weginrichtingen, de start- en
landingsbanen en de liggingen van de gebouwen worden bedoeld. Allereerst zijn
de liggingen van de gebouwen zoals het brandweergebouw, de terminal, het ATC-gebouw
erg belangrijk. Er moet een goede communicatie zijn tussen het ATC-gebouw en
het brandweer gebouw, omdat er bij een ongeluk snel gehandeld moet worden.

 

Ligging
van gebouwen in Kaunas

De verkeerstoren is een van de
belangrijkste gedeelten op een vliegveld.                                Een verkeerstoren is de hoge toren op
een vliegveld, vanwaar opstijgende, landende en taxiënde vliegtuigen
begeleid worden door de verkeersleiders. Verkeerstorens steken doorgaans boven
alle andere gebouwen op de luchthaven uit, om de verkeersleider(s) in de toren vrij
uitzicht te geven over al het verkeer op de luchthaven. Zolang de
verkeersleider zicht heeft op de runways, is dit zijn primaire bron van
informatie. Loopt het zicht terug, dan wordt hij gedwongen meer op basis van
schermen en procedures te gaan
werken. Ter compensatie worden dan grotere veiligheidsmarges gehanteerd,
waardoor minder toestellen per uur kunnen starten en landen en ook taxiënd
verkeer vertraagd wordt. Bij slechte weersomstandigheden leidt tot al snel tot
vertragingen, wat als vervelend beschouwd kan worden. Eigenlijk wordt hier
alleen maar aangegeven dat de strenge veiligheid goed gehanteerd wordt. Door de
hoogte van de toren kunnen er op het eerste gezicht op de grond prima
zichtcondities heersen, terwijl de verkeersleider al weinig tot niets ziet,
doordat zij bijvoorbeeld net boven de mist zitten.

Het gebouw van de luchtverkeersleidings kan men betreden
zonder dat hij/zij door een security poort hoeft. Er is echter wel een receptie
en beveiligde deuren, die alleen geopend kunnen worden door medewerkers met een
pasje. Het gebouw ligt vrij ver van het Fire Department gebouw af en daardoor
is het belangrijk dat zij een goede communicatieverbinding hebben met elkaar.
Dit gebeurt door middel van een radioverbinding en zo hoeft de
luchtverkeersleiding maar op 1 knop te drukken om deze verbinding te maken met
de brandweer of de terminal.

Het ATC-gebouw, oftewel de
verkeerstoren, heeft zicht over het hele vliegveld. Zo kun je vanuit de
luchtverkeersleiding bijna alles zien wat er op het vliegveld gebeurt. Zo is er
goed zicht op de terminal, het brandweergebouw, de apron en de start- en
landingsbanen. De terminal bevindt zich rechts naast de luchtverkeersleiding,
gezien vanuit het vooraanzicht (zie figuur). De luchtverkeersleiding heeft hier
goed zicht op en kan dus gemakkelijk de brandweer inschakelen as er iets
zichtbaar is bij de terminal. Daarnaast is de weginrichting tussen de gebouwen
goed waardoor het gemakkelijk is om met de brandweerwagens van het ene gebouw
naar het andere gebouw te gaan.

Voor de toren naast de runway bevindt zich een apron, waar vliegtuigen worden gestald om te wachten op hun
onderhoud. Op de apron wordt de tank weer gevuld, het vliegtuig gecontroleerd op
eventuele beschadigingen, de bagage uitgeladen en de passagiers stappen hier
het vliegtuig in en uit.

Naast de terminal bevindt
zich het brandweer gebouw. Hierin staan 4 verschillende brandweerwagens met
verschillende doelen. 2 van de 4 voertuigen komen uit de jaren 70 en zijn daardoor
ook minder bruikbaar. Daardoor heeft de brandweer de afgelopen jaren 2 nieuwere
brandweerwagens aangeschaft. De 8 beschikbare brandweerlieden zetten zich naast
het beroep als brandweerman, ook in voor andere activiteiten op Kaunas Airport.
Zo besturen ze verschillende voertuigen of verrichten ze verschillende andere
werkzaamheden.

Het brandweergebouw bevindt zich in het midden ten opzichte
van de runway. Hiervoor is gekozen, zodat medewerkers het snelst naar het begin
of het einde van de runway kunt komen. Zo kost het 5 tot 6 minuten om van de
Fire Department naar het begin of einde van de runway te komen.

Naast de brandweer
(oosten) staan de onderhoudsgebouwen van RyanAir en WizzAir. In deze gebouwen
kunnen zij aan de vliegtuigen werken als hier problemen mee zijn. Hier zijn
enkele monteurs aanwezig, die alles van de bouw van een vliegtuig afweten: de vliegtuig
engineers. Doordat deze monteurs 24/7 aanwezig zijn, wordt er op een zekere
manier altijd veiligheid gegarandeerd en dat kleine technische mankementen snel
gerepareerd kunnen worden. Een vliegtuig wordt echter niet na elke vlucht
gecheckt, omdat dit te veel tijd en geld kost.

Achter het gebouw van RyanAir is een security plek. In dit
kleine gebouw zitten altijd 2 a 3 personen die iedereen controleren op illegale
spullen. Alle werknemers of gasten moeten door de security poort voordat ze het
terrein op mogen. Naast deze poort word je ook nog gefouilleerd en krijg je een
pasje zodat ze weten dat je gecontroleerd bent. Dagelijks komen er honderden
mensen langs deze security plek.

 

Inrichting
Eindhoven Airport                                        

De verkeerstoren is op Eindhoven Airport anders geplaatst
dan op Kaunas Airport. Zo ligt deze toren verder van de terminal af en
dichterbij de brandweer. De brandweer en de verkeerstoren liggen ongeveer 500
meter van de terminal af en het kost dus wat meer tijd om van het ene gebouw
naar het andere gebouw te gaan. Wel heeft de verkeerstoren een goed uitzicht op
het gehele vliegveld, zoals alle gebouwen en landingsbanen. De verkeerstoren is
wel centraal geplaatst, dus midden op de landingsbanen. Dit zorgt voor een goed
zicht op de opstijgingen en landingen van de vliegtuigen. Naast de
verkeerstoren bevindt zich de brandweer.

De
brandweer op Eindhoven Airport heeft meer personeel en meer voertuigen dan
Kaunas Airport. Zo heeft de brandweer in Eindhoven ook nieuwere wagens dan
Kaunas. Dit komt ook mede door het feit dat Eindhoven Airport groter is dan
Kaunas Airport en daardoor dus beter en meer materiaal nodig heeft. Ook de brandweer
bevindt zich centraal op de landingsbanen. Hiervoor is gezorgd, zodat de eis
van 3 minuten behaald kan worden.

De terminal in Eindhoven
ligt verder van het brandweergebouw af dan in Kaunas (zie figuur hiernaast).
Deze ligt aan het begin van runway 21. Dat is erg gunstig, aangezien deze baan
veel gebruikt wordt, wat korte taxitijden oplevert. Echter als de wind genoeg
draait, zal de andere kant van de baan (runway 03) actief worden om op te
stijgen of te landen. Vliegtuigen landen en stijgen namelijk altijd zoveel
mogelijk tegen de wind in op, zodat ze hierdoor niet kunnen worden ‘meegenomen’.
De baannummers geven in graden aan in welke richting een vliegtuig vliegt. Als
ze dus bijvoorbeeld naar de andere kant van de baan taxiën, draaien ze
eigenlijk 180 graden. Als je de nummers van de runways van elkaar aftrekt, kom
je ook tot deze conclusie: 21 – 03 = 18. 

 

Omgeving
rondom vliegveld

Op een vliegveld moet genoeg veiligheid zijn. Dit geldt
naast de gebouwen waarin passagiers komen ook voor de omgeving rondom het
vliegveld. Zo moet er veiligheid gegarandeerd zijn bij bijvoorbeeld de start-
en landingsbanen, de weginrichting en de verkeersregels. Ook moet er
gecommuniceerd kunnen worden met andere vliegvelden.

 

Communicatie                                                                                                                                         
De communicatie tussen vliegvelden vindt plaats via de zogeheten ICAO-codes. Dat
zijn vier letterige codes die verwijzen naar vliegvelden. Zo begint elk Nederlands vliegveld met
de code EH, gevolgd door 2 letters die kenmerkend zijn voor dat
vliegveld.

Voorbeelden:

·        
EHAM: Amsterdam Schiphol Airport. EH betekent in Nederland, en AM staat voor
Amsterdam.

·        
EHEH: Eindhoven Airport. EH betekent in Nederland, en de 2e EH
staat voor Eindhoven.

·        
EYKA: Kaunas Airport. EY is de begincode voor Litouwen, gevolgd door KA wat
staat voor Kaunas.

 

EASA

Het communiceren met andere vliegvelden is erg belangrijk.
Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een vlucht verplaatst moet worden, en
daarvoor is een lidmaatschap van de EASA (European Aviation Safety Agency)
noodzakelijk. Naast Kaunas Airport is ook Eindhoven Airport lid van de EASA.
Dit komt doordat Litouwen en Nederland beide in de Europese Unie zitten. De
luchtverkeersleiding van Eindhoven Airport heeft dus gemakkelijke communicatie
met Kaunas Airport. Het lidmaatschap van de EASA zorgt ervoor dat er
duidelijkheid is rondom de vliegvelden. Wanneer er niet geland kan worden op
Kaunas Airport, bijvoorbeeld door een ongeluk, weersomstandigheden of doordat er
een probleem heerst bij landingsbanen, kan er uitgeweken worden naar Vilnius
(Litouwen), Riga (Letland) of Warschau (Polen). Hierdoor wordt er gezorgd voor
de veiligheid van de passagiers, want als zij bij een verslechterde landingsbaan
zouden landen, zou dat kunnen leiden tot een ongeluk en paniek(aanvallen) bij
passagiers.

Naast de brandweer op
het vliegveld heeft Kaunas Airport ook nog een goede communicatie met de locale
brandweer en de ambulance. Deze bevinden zich in de stad Kaunas. Er zijn dus
geen ambulance en verplegers aanwezig op Kaunas Airport.

 

De
wegen (start- en landingsbanen, weginrichting)

Bij het inrichten van het ‘wegen/grondwerk’ rondom een
vliegveld moet natuurlijk met veel rekening gehouden worden. Dit wordt gedaan
volgens de eisen van de EASA: er moet rekening gehouden worden met de afstanden
tussen de aprons en tussen de vliegtuigen bij het parkeren. Deze staan aangegeven
met rode strepen op het asfalt. De gele strepen begeleiden het vliegveld over
de taxiways, zodat ze mooi gestroomlijnd hun weg naar of vanaf de baan kunnen
afleggen.

Niet iedereen mag zomaar op het asfalt binnen het vliegveld
(landingsbanen etc.) rijden. Hier is een speciale licentie voor nodig.
Medewerkers moeten altijd een pasje bij zich hebben om met een voertuig te
mogen rijden binnen het vliegveld. Dit zorgt ervoor dat er alleen mensen
rondrijden met bepaalde vaardigheden die op een goede manier kunnen handelen bij verschillende omstandigheden,
zoals een ongeluk. Ook kennen zij bijvoorbeeld de verkeersregels van de
vliegtuigen en weten zijn wat ze moeten doen bij rood of blauw licht.