H2G2 – Vogon poetry

poetry
poesi

recitation
opplesing

internal haemorrhaging
indre blødning

reception
mottaking

epic
epos, forteljing

intestines
innvollar

to throttle
å kvele

to perish
å forsvinne

sequence
rekkjefølgje

imagery
biletbruk

alliteration
alliterasjon, bokstavrim

simile
samanlikning

nuance
nyanse

Earthling
jordbuar

compassionate
lidenskapeleg

airlock
luftsluse