Ik op de Neude te Utrecht een scooter

Ik ging met school naarde rechtbank in Utrecht, om te kunnenzien hoe het zit in een rechtbank. Het was een opendag met verschillende zaken(2 strafrecht, 2 civielrecht, 2 familierecht, 2 bestuursrecht). Ik heb 2 zakenvan strafrecht bezocht. Casus 2 Strafrecht:Scooterrijder in bezit van verdovende middelen De politie ziet op 30september 2016 op de Neude te Utrecht een scooter rijden en houdt debestuurder, dhr.

A. van Delft, staande om hem te vragen naar zijn rijbewijs.Eén van de agenten opent de buddyseat van de scooter en vindt daar een aantalzakjes met verdovende middelen. Op zitting blijkt dat er sprake is van eenvormfout: de politie had geen wettelijke bevoegdheid en ook geen toestemmingvan verdachte om in de buddyseat te kijken.De rechter identificeertverdachte en zei dat de verdachte terecht stond voor het bezit van verdovendemiddelen uit artikel 2 uit hetWetboek van Strafrecht. Volgens het onderzoek blijkt dat de verdachte bezit hadvan 2 zakjes heroïne van 30 gram. OvJvertelde wat er gebeurde dat een politieagent vroeg de verdachte zijn rijbewijsen de andere zijn buddyseat onderzocht. De advocaat adviseerde de verdachte omzwijrecht te nemen.

De advocaat legde uit waarom zwijgen, omdat de rechter ende OvJ vragen kunnen stellen en kan leiden tot veroordeling. De verdachte bleefrustig. De rechter vroeg hem hoe het is met zijn dagelijks leven. De verdachtevertelde hoe hij begon aan drugs (depressiviteit, zwaart geld, zich voelen nietbij de maatschappij), maar hij wilde niet over zijn baan te hebben. OvJ zei datde straf van het bezit van verdovende middelen is 1 tot 3 maandengevangnisstraf. Hij zei ook dat de verdachte onvoeldonde informatie verteldeover zijnzelf en de OvJ ziet de verdachter als een dealer niet als eengebruiker, want de OvJ vindt dat 30 gram veel te veel voor een gebruiker, endat zijn strafblad bijna blanco is.

OvJ eiste een straf van 6 wekengevangnisstraf voor de verdachte om na te denken voor zijn daden. De advocaatzei dat de politie de verdachte’s buddyseat hadden geopent zonder toestemming,en ook dat een gevangnisstraf een invloed zal hebben voor de verdachte’s leven,en dat hij opnieuw zal moeten beginnen. De advocaat wilt de straf verzachtentot een werkstraf of een combinatie van een voorwaardlijk gevangnisstraf en eenwerkstraf.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

OvJ zei dat de politie aanbevoegd is om iemand aan te houden en tecontroleren, en hij vindt een werkstraf onvoldoende. De advocaat zei dat de politieniet goed hadden opgeschrijven waar de verdenking gebasseerd op is. Deverdachte vertelde waarom hij zwijgt.

 De rechter vond dat de politie in de buddyseat mocht kijken. De rechter eiste3 weken celstraf als vakantie (schuld staat niet vast) en als hij het weer doetin een proeftijd van 2 jaar moet hij 3 weken in de cel zitten maar alsgevangenisstraf. Casus 1 Strafrecht:Avondje stappenEen vechtpartij onstondtussen Sjonnie Adams en een portier bij discotheek Alcazar in Utrecht, omdatSjonnie mocht naar binnen, volgens de portier omdat hij gymschoenen zou dragen.Hij voelde zich gediscrimineerd, want zijn schoenen lijken op die van zijnvriend Pieter die naar binnen mocht.

Na een enige tijd kwam de politie enhadden Sjonnie aangehouden. Sjonnie was het er niet eens dat hij wel, maar deportier niet wordt aangehouden. Daarbij scheldt hij vervolgens ook de agentenuit voor onder meer “een stelletje debielen”. Eerstindentifeceert de rechter verdachte en zei dat de verdacht terecht stond voor openlijk geweldpleging en beledigen openbaar gezaguit de artikelen 141 en 267 uithet Wetboek van Strafrecht. De rechter las het dossier en had gezien dat deverdachte blauwe plekken had en schrammen aan portier.

De rechter legde desitiuatie uit dat een vechtpartij onstond tussen de verdachter en de portier enmet veel moeite de verdachte brengen naar het politiebureau, ook was hij ergboos dat hij van alles had geroepen aan de politie, maar de verdachteherrineerde het niet. Getuige mocht naar binnen komen. De rechter identificeertde getuige, en zei tegen de getuige dat hij de waarheid moet vertellen en allevragen moet beantwoorden, anders krijgt hij 3 maanden celstraf. Getuige zei dathij 2 biertjes was aan het drinken toen hij de vechtpartij zag. Hij zei ook datde portier eerst begon met het vechten. De rechter bedankte de getuige.

Getuigemoet weer weg. De rechter praatte over de verdachte’s opleiding en had gekeken naarzijn strafblad. OvJ wasaan het woord, hij vertelde meningen, feiten, hoe en wat de getuige en deverdachte hadden verteld. Hij vertelde ook dat zijn meningen en feiten gebassedzijn op wat er gezegt werd in de zaal en het dossier. Hij eiste een geldbotevan 1000€ en de helft direct betalen. De advocaat verdedigt de verdachte, engaat de grondwetten na en wat de OvJ miste.

OvJ zei dat hij en de advocaat opzelfde lijn zijn met de vechtpartij en de politie. De rechter nam aan dat deportier de eerste duw had gegeven. De straf werd verzachtend door alleen 250€te betalen, en 250€ betalen als de verdachte het weer doet in een proeftijd van2 jaar.