Irish – unseen poetry phrases

To feel
Braith

I feel
Braithim

The poet uses
Usaideann an file

A feeling
mothuchan

A image
Iomha

Language
Friotal

Colourful language
friotal dathannach

Title of the poem
Teidel an dain

The theme of the poem
Teama an dain

A symbol
Samhail

Alliteration
Uaim

Repetition
athrá

It adds to the athmosphere
Cuireann se leis an atmaisfear

This poem deals with
Baineann an dan seo le

This poem shows
Taispeanann an dan leis

Uaigneas
Loneliness

Brod
pride

Hope
dochas

Jealousy
ead

It is clear from the poem
Is soleir on dan

The poet uses a lot of realistic images in this poem
Úsáideann an file a lán íomhánna réalaíocha sa dán seo

The poet expresses a lot of emotions from the beginning to the end of this poem.
Nochtann an file a lán mothúcháin ó thús deireadh an dáin seo

the language of the poem suites the theme
Oireann friotal an dáin don téama

this is an interesting poem
Is dán suimiúil é an dán seo

the poet develops the theme from the beginning to the end of the poem
Déanann an file forbairt ar an téama ó thús deireadh an dáin seo

I really enjoyed this poem
Thaitin an dán seo go mór liom

the poet uses a metaphor to highlight the theme of the poem
Úsáideann an file meafar sa dán chun an téama a léiriú

i like the poem because i think the poet succeeds
Is maith liom on dan seo mar go gceapaim go n’eirionn go han-maith less an bhfile

to show us _______
_______ a chur in iúl

It is clear from the poem that poet has a great imagination
Is leir ón dan go bhfuil samhlaiocht iontach ag an bhfile

Cad e teama an dain seo
Baineann an dan se le

Cad e mothuchan is laidre sa dan
Ta an dan go leir bunaithe ar an mhotuchan –

An maith leat an dan sep
Is maith lion an dan set mar go gceapaim go n-eireionn go han-mhaith les an bhfile