“Tr?im traduce într-o crestere a poluarii. Aceast? situa?ie

             “Tr?imîntr-o perioad? de schimbare profund?. Succesul na?iunilor libere, al pie?elordeschise ?i al progresului social în ultimele decenii a accelerat globalizareala o scar? f?r? precedent. Aceasta a deschis primele oportunit??i pe glob, aextins democra?ia la sute de milioane de oameni ?i a f?cut posibil? pacea întremarile puteri.

Cu toate acestea, globalizarea a intensificat, de asemenea,pericolele cu care ne confrunt?m – de la terorismul interna?ional ?i de lar?spândirea tehnologiilor mortale, pân? la r?sturnarea economic? ?i climatul înschimbare ” – U.S.National Security Strategy, May 2010.  1.

1. PROCESUL DE GLOBALIZARE ASUPRAMEDIULUI             Globalizarea este actul globaliz?rii;din substantivul “global”, care înseamn? “referitor la sau implicândîntreaga lume”, “pretutindeni”, “universal”  (Oxford English Dictionary).         Procesul pe care il consideram ” globalizare” a fost esential cauzei demediu cu mult inainte ca termenul ” globalizare ” sa intre in uz.  Globalizarea,ca proces de nivel calitativ superior al internationalizarii vie?ii economice aremai multe dimensiuni, ?i anume: economic?, social?, politic?, informativ?, dar?i cultural?. Aceste dimensiuni ale procesului de globalizare influen?eaz?comportamentul uman în diferite moduri ?i, în afar? de efectele pozitive, au unimpact diferen?iat asupra mediului. .

Creeaz? noi oportunit??i de cooperare,dar d? na?tere ladiferite probleme ?i tensiuni. De exemplu, comer?ulliberalizat poate genera o cre?tere economic?, care, la rândul s?u, se poatetraduce într-o crestere a poluarii. Aceast? situa?ie exercit? o presiune enorm?asupra mediului.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Distrugerea naturii care vine cu urbanizarea atinge dimensiunicare amenin?? viitorul tuturor fiin?elor vii. Prin urmare, ora?ele devin din ceîn ce mai departe de a fi viabile în fiecare zi care trece.Preocuparile globale de mediu s-aunascut din recunoasterea faptului ca procesele de mediu nu respecta intotdeaunagranitele nationale si ca, problemele de mediu au deseori impact dincolo defrontiere; cateodata la nivel global