Universitatea calendarului de realizare CAPITOLUL I-STUDIUL SI ANALIZA

 

 

 

 

 

Universitatea
Romano-Americana

Proiectarea unui
sistem informatic pentru evidenta

internarii pacientilor
intr-un spital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor
coordonator: Iacob Ionel

Nume:
Grigore Rebeca-Tabita

Grupa:618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuprins

 

CAPITOLUL
I-STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT:

1.1.Prezentarea
succinta a unitatii economico-sociale

1.2.Activitatile
desfasurate in unitatea economica

1.3.Studiul
sistemului de conducere

1.4.Studiul
sistemului condus

1.5.Studiul
sistemului informational

1.5.1.Schema
fluxului informational aferent temei

1.5.2.Aria
de cuprindere a circuitului

1.5.3.Documente
utilizate

1.5.4.Procedurile
utilizate

1.5.5.
Analiza sistemului actual si identificarea neajunsurilor existente in
functionarea sistemului existent

1.5.6.
Directii de perfectionare a sistemului actual

 

CAPITOLUL
II-PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SISTEMULUI INFORMATIC:

2.1.
Definirea obiectivelor si oportunitatilor sistemului aplicatiei informatice

2.2. Locul
aplicatiei informatice in sistem

2.3.
Definirea situatiilor (rapoartelor) finale

2.4.
Definirea sistemului de codificare

2.5.
Modelarea datelor si modelarea prelucrarilor (modelul conceptual,logic si
fizic)

2..6.
Diagrama Entitate-Asociere

2.7.
Stabilirea colectiilor de date

2.8.
Alegerea tehnologiilor de prelucrare (stabilirea paltformei hardware, software
si de comunicatii)

2.9.
Estimarea necesarului de resurse si a calendarului de realizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL
I-STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT

 

1.1.Prezentarea succinta a unitatii
economico-sociale:

 

In anul 1963,
s-a infiintat spitalul militar de Urgente„Alexandru Stanciulescu” care este
renumit pentru profesionalismul si increderea de care da dovada.

 

Spitalul
militar de Urgente „Alexandru Stanciulescu” este o institutie publica care
asigura asistenta medicala si servicii medicale de specialitate pentru
personalul militar si civil.

Personalul
militar consta in totalitatea cadrelor militare, pensionarilor militari, veteranilor
de razboi, cat si membrii de familie ai acestora. iar personalul civil consta
in oricare categorie de asigurati in conformitate cu legislatia pusa in vigoare
sau totalitatea bolnavilor care solicita ingrijiri medicale de calitate
adresandu-se acestei institutii.

Spitalul
militar de Urgente„Alexandru Stanciulescu” functioneaza in baza legii numarul 96/2006
privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale asigurand
starea de sanatate a populatiei.

 

Spitalul
este structurat in doua parti: spital si ambulatoriu integrat spitalului.

Spitalul
dispune de urmatoarele formatiuni medicale:

-Sectia
A.T.I.(pacienti operatori)

-Sectia
Chirurgie generala

-Compartiment
urologie

-Compartiment
ortopedie-traumatologie

-Compartiment
ORL

-Compartiment
dermato-neurologie

-Compartiment
oftalmologie

-Compartiment
diabet-zaharat

-Sectia
medicina interna

-Compartiment
cardiologie

-Compartiment
psihiatrie

-Compartiment
neurologie

-Farmacie

 

Fiecare
compartiment si sectie are alocat un numar de saloane cu un anumit numar de
paturi.

 

Planul de
paturi al Spitalului militar de Urgenta”Alexandru Stanciulescu”este urmatorul:

176 de
paturi dintre care 165 de paturi pentru spitalizare continua si 11 paturi
pentru spitalizarea de zi, repartizate pe 14 sectii si compartimente
distribuite pe urmatoarele specialitati:

Sectia chirurgie-76
paturi impartite astfel:

Chirurgie generala-36
paturi

Oftalmologie-8
paturi

Ortopedie-traumatologie-12
paturi

Urologie-12
paturi

ORL-8 paturi

Sectia medicala-86
paturi impartite astfel:

Medicala-36
paturi

Neurologie-11
paturi

Psihiatrie-21
paturi

Diabet zaharat
si boli metabolice-6 paturi

Cardiologie-5
paturi

Dermatovenerologie-7
paturi

Sectia ATI-15
paturi

Compartiment
specializare de zi-11 paturi

Compartiment
primiri urgente-3 paturi

 

 

 

 

 

 

 

1.2.Activitatile desfasurate in
unitatea economica:

Numarul pacientilor tratati anual:

In anul 2017 in spitalul militar de Urgenta,,Alexandru
Stanciulescu” din Brasov au fost tratati 11147 de oameni printre care:

·        
1027-cadre militare si salariati civili

·        
650-pensionari militari

·        
12-veterani de razboi

·        
8950-civili asigurati CNAS

 

Numarul de examene paraclinice:

In anul 2017 in spitalul militar de Urgenta,,Alexandru Stanciulescu” au
fost realizate un numar de 347800 de examene paraclinice.

 

Numarul consultatilor realizate anual:

In anul 2017 au fost efectuate in cadrul spitalului militar de
urgente,,Alexandru Stanciulescu” un numar de 145 618 consultatii.

 

Indicatorii de performanta au un rol important in activitatile defasurate
in cadrul Spitalului militar de Urgente ,,Alexandru Stanciulescu”, deoarece, la
inceputul fiecarui an, comandantul, directorul general al spitalului isi asuma
anumite procente, iar la sfarsitul anului 
se intocmeste un raport intre realizat supra asumat. In functie de
rezultat, comandantul primeste un calificativ, iar prin aceasta evaluare se
testeaza eficienta conducatorului spitalului.

 

Indicatorii de performanta sunt:

1.     
Indicatori de management al resurselor umane: -sunt
indicatorii de performanta care se refera la numarul medicilor si personalului
angajat.

-cei cu studii superioare

-proportia medicilor

-proportia medicilor cu studii superioare

2.     
Indicatori de utilizare a serviciilor: -sunt cei mai
importanti indicatori de performanta si cuprind:

-numarul de bolnavi internati pe total sectii

-durata medicala de spitalizare pe spital si pe sectii

-indicele de complexitatea cazurilor ICM pe spital si pe
sectie

-proportia bolnavilor cu programare din totalul bolnavilor
internati

-proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati

-numarul de consultatii acordate in ambulatoriu

-proportia servicilor medicale spitalicesti acordate prin
spitalizare

-numarul mediu de bolnavi externati de un medic

-numarul mediu de consultatii de un medic in ambulatoriu

-numarul mediu de consultatii in camera de garda sau CPU

 

3.     
Indicatori de calitate:

-rata mortalitatii intraspitalicesti

-rata infectiilor nosopomiale pe spital si pe sectie

-rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 de zile de
la externare

-indicele de concordanta intre diagnosticul la internare si
diagnosticul la externare

-procentul bolnavilor transferati catre alte spitale din
totalul pacientilor internati

-numarul de reclamatii sau plangeri ale pacientilor
inregistrati pe durata de spitalizare

-rata de utilizare a paturilor,ICM

-rata mortalitatii

 

4.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
ai Spitalului militar de Urgente,,Alexandru Stanciulescu”

Valoare realizata TRIM III 2017

Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat

 
79,19%

Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie
de sursele de venit

 
98,73%

Procentul cheltuielilor de personal din totalul
cheltuielilor spitalului

 
59,62%

Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor
spitalului

 
22,00%

Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul
cheltuielilor spitalului

 
16,17%

Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor
decontate de casele de asigurari de sanatate din fondul national unic de
asigurari de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din
sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie

 
 
 
 
 
80,01%

Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor
spitalului

 
0,77%

Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare sectie

 
367

Cardiologie

440

Chirurgie generala

455

Dermatovenerologie

2038

Diabet-zaharat si boli metabolice

437

Medicina interna

316

Neurologie

291

Oftalmologie

20

Ortopedie si traumatologie

300

Psihiatrie

219

Urologie

318

 

1.3.Studiul sistemului de conducere:

 

Organigrama pentru Spitalul militar
de Urgenta ,,Alexandru Stanciulescu”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Studiul sistemului condus:

 

***

1.      Comandant(Director
general)

2.      Comitet
director

3.      Consiliu
medical       

 

 

2. Comitetul director este alcatuit
din:

-Director medical adjunct

-Director financiar-contabil

-Director ingrijiri medicale

*Sarcinile comitetului director
sunt:

-elaboreaza planul de dezvoltare al
spitalului pe perioada mandatului in baza propunerilor scrise ale consiliului
medical

-solicita si aproba planul anual de
activitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale

-asigura conditiile de igiena,
privind cazarea si alimentatia pacientilor

-asigura dotarea necesara
organizarii si functionarii sistemului informational pentru inregistrarea,
stocarea, prelucrarea si transmiterea datelor privind infectiile nesocomiale.

 

3.Consiliul medical este alcatuit
din medicii sefi de sectie, sefi de laboratoare sau compartimente, farmacist
sef si asistenti sefi sau coordonatori de compartimente ale spitalului.

Sracinile consiliului medical sunt:

-face propuneri comitetului
director in vederea elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli ale
spitalului

-participa la elaborarea
regulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern al
spitalului

-monitorizeaza principalii
indicatori de performanta in activitatea medicala

-stabileste coordonatele principale
privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului

 

1.5.Studiul sistemului informational
reprezinta

 

1.5.1.Schema fluxului informational
aferent temei: