Universitatea calendarului de realizare CAPITOLUL I-STUDIUL SI ANALIZA

     UniversitateaRomano-AmericanaProiectarea unuisistem informatic pentru evidentainternarii pacientilorintr-un spital                            Profesorcoordonator: Iacob IonelNume:Grigore Rebeca-TabitaGrupa:618         Cuprins CAPITOLULI-STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT:1.1.Prezentareasuccinta a unitatii economico-sociale1.2.

Activitatiledesfasurate in unitatea economica1.3.Studiulsistemului de conducere1.4.Studiulsistemului condus1.5.Studiulsistemului informational1.

5.1.Schemafluxului informational aferent temei1.5.2.Ariade cuprindere a circuitului1.5.

3.Documenteutilizate1.5.4.Procedurileutilizate1.5.5.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Analiza sistemului actual si identificarea neajunsurilor existente infunctionarea sistemului existent1.5.6.Directii de perfectionare a sistemului actual CAPITOLULII-PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SISTEMULUI INFORMATIC:2.1.Definirea obiectivelor si oportunitatilor sistemului aplicatiei informatice2.2. Loculaplicatiei informatice in sistem2.

3.Definirea situatiilor (rapoartelor) finale2.4.Definirea sistemului de codificare2.5.Modelarea datelor si modelarea prelucrarilor (modelul conceptual,logic sifizic)2..

6.Diagrama Entitate-Asociere2.7.Stabilirea colectiilor de date2.

8.Alegerea tehnologiilor de prelucrare (stabilirea paltformei hardware, softwaresi de comunicatii)2.9.Estimarea necesarului de resurse si a calendarului de realizare                    CAPITOLULI-STUDIUL SI ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 1.1.Prezentarea succinta a unitatiieconomico-sociale: In anul 1963,s-a infiintat spitalul militar de Urgente„Alexandru Stanciulescu” care esterenumit pentru profesionalismul si increderea de care da dovada. Spitalulmilitar de Urgente „Alexandru Stanciulescu” este o institutie publica careasigura asistenta medicala si servicii medicale de specialitate pentrupersonalul militar si civil.Personalulmilitar consta in totalitatea cadrelor militare, pensionarilor militari, veteranilorde razboi, cat si membrii de familie ai acestora.

iar personalul civil constain oricare categorie de asigurati in conformitate cu legislatia pusa in vigoaresau totalitatea bolnavilor care solicita ingrijiri medicale de calitateadresandu-se acestei institutii.Spitalulmilitar de Urgente„Alexandru Stanciulescu” functioneaza in baza legii numarul 96/2006privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale asigurandstarea de sanatate a populatiei. Spitaluleste structurat in doua parti: spital si ambulatoriu integrat spitalului.

Spitaluldispune de urmatoarele formatiuni medicale:-SectiaA.T.I.(pacienti operatori)-SectiaChirurgie generala-Compartimenturologie-Compartimentortopedie-traumatologie-CompartimentORL-Compartimentdermato-neurologie-Compartimentoftalmologie-Compartimentdiabet-zaharat-Sectiamedicina interna-Compartimentcardiologie-Compartimentpsihiatrie-Compartimentneurologie-Farmacie Fiecarecompartiment si sectie are alocat un numar de saloane cu un anumit numar depaturi. Planul depaturi al Spitalului militar de Urgenta”Alexandru Stanciulescu”este urmatorul:176 depaturi dintre care 165 de paturi pentru spitalizare continua si 11 paturipentru spitalizarea de zi, repartizate pe 14 sectii si compartimentedistribuite pe urmatoarele specialitati:Sectia chirurgie-76paturi impartite astfel:Chirurgie generala-36paturiOftalmologie-8paturiOrtopedie-traumatologie-12paturiUrologie-12paturiORL-8 paturiSectia medicala-86paturi impartite astfel:Medicala-36paturiNeurologie-11paturiPsihiatrie-21paturiDiabet zaharatsi boli metabolice-6 paturiCardiologie-5paturiDermatovenerologie-7paturiSectia ATI-15paturiCompartimentspecializare de zi-11 paturiCompartimentprimiri urgente-3 paturi       1.2.Activitatile desfasurate inunitatea economica:Numarul pacientilor tratati anual:In anul 2017 in spitalul militar de Urgenta,,AlexandruStanciulescu” din Brasov au fost tratati 11147 de oameni printre care:·        1027-cadre militare si salariati civili·        650-pensionari militari·        12-veterani de razboi·        8950-civili asigurati CNAS Numarul de examene paraclinice:In anul 2017 in spitalul militar de Urgenta,,Alexandru Stanciulescu” aufost realizate un numar de 347800 de examene paraclinice.

 Numarul consultatilor realizate anual:In anul 2017 au fost efectuate in cadrul spitalului militar deurgente,,Alexandru Stanciulescu” un numar de 145 618 consultatii. Indicatorii de performanta au un rol important in activitatile defasuratein cadrul Spitalului militar de Urgente ,,Alexandru Stanciulescu”, deoarece, lainceputul fiecarui an, comandantul, directorul general al spitalului isi asumaanumite procente, iar la sfarsitul anului se intocmeste un raport intre realizat supra asumat. In functie derezultat, comandantul primeste un calificativ, iar prin aceasta evaluare setesteaza eficienta conducatorului spitalului. Indicatorii de performanta sunt:1.     Indicatori de management al resurselor umane: -suntindicatorii de performanta care se refera la numarul medicilor si personaluluiangajat.-cei cu studii superioare-proportia medicilor-proportia medicilor cu studii superioare2.     Indicatori de utilizare a serviciilor: -sunt cei maiimportanti indicatori de performanta si cuprind:-numarul de bolnavi internati pe total sectii-durata medicala de spitalizare pe spital si pe sectii-indicele de complexitatea cazurilor ICM pe spital si pesectie-proportia bolnavilor cu programare din totalul bolnavilorinternati-proportia urgentelor din totalul bolnavilor internati-numarul de consultatii acordate in ambulatoriu-proportia servicilor medicale spitalicesti acordate prinspitalizare-numarul mediu de bolnavi externati de un medic-numarul mediu de consultatii de un medic in ambulatoriu-numarul mediu de consultatii in camera de garda sau CPU 3.

     Indicatori de calitate:-rata mortalitatii intraspitalicesti-rata infectiilor nosopomiale pe spital si pe sectie-rata bolnavilor reinternati in intervalul de 30 de zile dela externare-indicele de concordanta intre diagnosticul la internare sidiagnosticul la externare-procentul bolnavilor transferati catre alte spitale dintotalul pacientilor internati-numarul de reclamatii sau plangeri ale pacientilorinregistrati pe durata de spitalizare-rata de utilizare a paturilor,ICM-rata mortalitatii  4.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI ai Spitalului militar de Urgente,,Alexandru Stanciulescu” Valoare realizata TRIM III 2017 Executia bugetara fata de bugetul de cheltuieli aprobat   79,19% Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii si in functie de sursele de venit   98,73% Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului   59,62% Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului   22,00% Procentul cheltuielilor de medicamente din totalul cheltuielilor spitalului   16,17% Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurari de sanatate din fondul national unic de asigurari de sanatate pentru serviciile medicale furnizate, precum si din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sanatatii cu aceasta destinatie           80,01% Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului   0,77% Costul mediu/zi de spitalizare pe fiecare sectie   367 Cardiologie 440 Chirurgie generala 455 Dermatovenerologie 2038 Diabet-zaharat si boli metabolice 437 Medicina interna 316 Neurologie 291 Oftalmologie 20 Ortopedie si traumatologie 300 Psihiatrie 219 Urologie 318  1.3.Studiul sistemului de conducere: Organigrama pentru Spitalul militarde Urgenta ,,Alexandru Stanciulescu”:                                   1.4.

Studiul sistemului condus: ***1.      Comandant(Directorgeneral)2.      Comitetdirector3.      Consiliumedical          2. Comitetul director este alcatuitdin:-Director medical adjunct-Director financiar-contabil-Director ingrijiri medicale*Sarcinile comitetului directorsunt:-elaboreaza planul de dezvoltare alspitalului pe perioada mandatului in baza propunerilor scrise ale consiliuluimedical-solicita si aproba planul anual deactivitate pentru supravegherea si controlul infectiilor nosocomiale-asigura conditiile de igiena,privind cazarea si alimentatia pacientilor-asigura dotarea necesaraorganizarii si functionarii sistemului informational pentru inregistrarea,stocarea, prelucrarea si transmiterea datelor privind infectiile nesocomiale.

 3.Consiliul medical este alcatuitdin medicii sefi de sectie, sefi de laboratoare sau compartimente, farmacistsef si asistenti sefi sau coordonatori de compartimente ale spitalului.Sracinile consiliului medical sunt:-face propuneri comitetuluidirector in vederea elaborarii bugetului de venituri si cheltuieli alespitalului-participa la elaborarearegulamentului de organizare si functionare si a regulamentului intern alspitalului-monitorizeaza principaliiindicatori de performanta in activitatea medicala-stabileste coordonatele principaleprivind consumul medicamentelor la nivelul spitalului 1.5.Studiul sistemului informationalreprezinta  1.5.1.Schema fluxului informationalaferent temei: