Veel stellen, dus ze hoeven zich alleen te

Veel politici uit de Tweede Kamer hebben kritiek op de
Eerste kamer, ze vinden het bijvoorbeeld overbodig en zeggen dat het beter is
om naar een eenkamerstelstel over te gaan. We zullen hier op in gaan en zo de
voor-en nadelen tegen elkaar afwegen. Tot slot geven we wat oplossingen en alternatieven
voor als de Eerste Kamer zou worden afgeschaft.

De belangrijkste taak van de Eerste Kamer is het controleren
van de wetten die door de Tweede Kamer al zijn goedgekeurd. Hierbij moeten ze
letten op de inhoud van de wet. Dit is het punt waarbij er discussie ontstaat.
Eerste Kamerleden zouden zich apolitiek op moeten stellen, dus ze hoeven zich
alleen te focussen op de kwaliteit van wetten en niet of zij het er zelf mee
eens of oneens zijn. Dit gebeurt bovendien al in de Tweede Kamer. In de
praktijk zien we dit echter wel vaak voorkomen, omdat er geen duidelijke regels
over zijn gemaakt.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Het wordt dus al onduidelijk als we het over de taken en doelen van de Eerste
Kamer hebben. Iedereen verwacht namelijk dat de Eerste Kamer zich objectief
opstelt en niet het werk van de Tweede Kamer overdoet. Zoals Halbe Zijlstra
zegt: ‘Als de senaat het kabinet om politieke redenen de voet dwars zet, kan
die beter verdwijnen.’ Maar dit is een ongeschreven regel die nergens in de
grondwet is vastgelegd. Er is slechts een aanname dat dit op wetstechnische
kenmerken wordt beoordeeld.

De eerste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn dat er
een ander instituut voor de Eerste Kamer in de plaats komt. Dit zou
bijvoorbeeld de Raad van State kunnen zijn of een rechter. Op deze manier
worden echter de drie machten van de trias politica niet nageleefd. De rechter
heeft namelijk al de rechterlijke macht en het hele idee van dit systeem is
juist dat de drie machten worden gescheiden. Wel zouden we een ander orgaan, in
plaats van de Eerste kamer, nog een keer naar de wetten kunnen laten kijken.
Hierin zouden bijvoorbeeld mensen kunnen zitten met een universitaire opleiding
die gespecialiseerd zijn in recht. Ze zijn onafhankelijk en onpartijdig en zo
in staat om zich objectief op te kunnen stellen.

Een andere oplossing, die een goede middenweg vormt tussen voor-en
tegenstanders, is de Eerste Kamer de mogelijkheid geven een aangepaste wet terug
te sturen naar de Tweede Kamer. Het voornaamste doel van de Eerste Kamer kan zo
beter in de praktijk worden toegepast, omdat ze aan moeten geven wat er niet
goed is aan de wet. Een wetsvoorstel wordt dan niet gelijk van tafel geveegd en
er wordt kritisch naar gekeken. De Eerste Kamer zou dus het recht moeten
krijgen om aan te geven wat er aan een wet zou moeten worden aangepast.

De laatste oplossing is het invoeren van een eenkamerstelsel.